Home
No translation available.
AYRES DE ESCAL z Pierwszej Ligi AYRES DE ESCAL z Pierwszej Ligi ur.13.02.2013
(Fitou Goldblond de la Tour Saint Genin x Ch.Xamira z Pierwszej
Ligi). hod.Joanna Karoń, PL, wł.Agnieszka Paszkiewicz, Zawiercie.
Ch.PL, SK, Mł.Ch.PL, 3 x Best Junior, Best Baby, BOB