Home Gallery - Sport CAELESTE des Assiers

 

Caeleste1
Caeleste1
Caeleste2
Caeleste3
Caeleste4

 

Ch.CAELESTE des Assiers - więcej informacji

Wyszkolenie: PT, Obedience, IPO.V, IPO.1
PT - Warszawa 2009 (1 miejsce, oc.b.db. - 190/200 pkt.), IPO.V i IPO.1 - Warszawa 2009 (oc.bardzo dobra)


Tytuły sportowe i wyniki zawodów:

Tytuł BREVET D'OBEISSANCE - II miejsce na Mistrzostwach Świata Obedience Owczarków Francuskich
- Falck 10'2008 (ocena doskonała w klasie Brevet)
Zaliczone testy CSAU (Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation) z oceną doskonałą
Testy psychiczne zaliczone w Polsce i we Francji.

 Zdjęcia z archiwum właścicieli