Home Gallery - Training & Hobby MISTER TEDDY Tis (MIKI)

 

Teddy_1
Teddy_1
Teddy_2
Teddy_3
Teddy_4
Teddy_5
Teddy_6
Teddy_7
Teddy_8
Teddy_9
Teddy_9a
Teddy_9b
Teddy_9c

 

Ch.MISTER TEDDY Tis (MIKI) - więcej informacji        
trenuje posłuszeństwo, ślady, obronę, gryzienie na RINGO

Wyszkolenie: PT.1, ZM - ślady, posłuszeństwo, obrona
(uprawniające do startów w zawodach w Czechach)