Home Official notices Ranking wystawowy 2010
No translation available.

Ranking jest opracowywany przez Klub na podstawie kart ocen przekazanych nam przez Oddziały ZKwP, bądź bezpośrednio przez właścicieli psów. W związku z tym uprzejmie prosimy o przysyłanie do końca maja b.r. na adres Przewodniczącej Klubu (pocztowy lub e-mailowy) kserokopii lub skanów kart ocen z zeszłorocznych wystaw, na których Państwa psy uzyskały ocenę doskonałą w klasach M, P, O, U, CH. W rankingu rozliczane są oceny wszystkich psów uczestniczących w wystawach. Nie przysłanie kart ocen nie wycofuje psa z rankingu, a jedynie obniża jego pozycję rankingową (z uwagi na fakt, że Klub nie otrzymuje dokumentacji z wszystkich Oddziałów ZKwP i nie dysponuje wiedzą o ewentualnym udziale niektórych psów w wystawach zagranicznych). Wyniki rankingu będą opublikowane w następnym biuletynie klubowym (pełne) i na naszej stronie internetowej (skrócone). Tradycyjnie właściciele zwycięskich psów zostaną nagrodzeni pucharami wręczonymi na Wystawie Klubowej, a dla pierwszych czterech lokatowych psów przewidziano pamiątkowe dyplomy.