Home Official notices Obowiązkowe badania DNA
Wednesday, 14 January 2015 00:00
No translation available.

logo_komunikaty

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015r. - jako jednego z wymogów hodowlanych - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury.

 

Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF):
Załącznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF):

Zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął następujące uchwały, obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku:

1.  Zmieniono zapis pkt. 10 rozdz. III Regulaminu Wystaw Psów Rasowych  nadając mu następującą nową treść: - W jednym dniu wystawy sędzia może oceniać:
 a/ na wystawach międzynarodowych (CACIB) maksymalnie do 150 psów. Opisy, niezależnie od ilości psów wystawianych w ringu, nie są wymagane;
 b/ na wystawach krajowych (CWC/CAC):
 - z opisami - maksymalnie do 80 psów,
 - bez opisów - powyżej 80 psów, lecz nie więcej niż 150 psów;
 c/ na wystawach klubowych, organizowanych przez Kluby-Komisje Zarządu Głównego, maksymalnie do 60 psów z obowiązkowym opisem tych psów. W uzasadnionych przypadkach liczba psów przedstawionych sędziemu do oceny na wystawie klubowej może być zwiększona, ale wyłącznie za jego zgodą. Wszystkie psy obowiązkowo muszą być opisane.

2. Zarząd Główny podjął uchwałę o ustanowieniu tytułu - Champion Polski Weteranów. Tytuł ten może być przyznany na podstawie trzykrotnej oceny doskonałej z lokatą pierwszą otrzymanej od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasu między tymi ocenami.

3. Zarząd Główny uchwalił, iż nazwy: Wystawa Klubowa, Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, Zwycięzca Klubu, Klubowy Zwycięzca Roku - są zarezerwowane wyłącznie dla wystaw organizowanych przez Kluby-Komisje Zarządu Głównego. Kluby tzw. "wybieralne" mogą organizować swoje wystawy wyłącznie, jako wystawy krajowe np. Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich itp. i przyznawać na nich tytuły, wskazane dla wystaw krajowych (rozdz. IV, pkt. 3 Regulaminu Wystaw Psów Rasowych) - Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka, Najlepszy Weteran w Rasie, Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS). Kluby tzw. "wybieralne" na swojej wystawie rangi krajowej mogą przyznawać duże CWC. Dotyczy to wyłącznie jednej wystawy w roku, organizowanej przez te Kluby.

Uzupełnienie w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 17.09.2014 r. podjął m.in. uchwałę zatwierdzającą  uzupełnienie do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych:
par. 13, pkt 2: do kryć dopuszcza się psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, ... "OKRES WARUNKOWY", JAK W PKT. 1