Home Show's Top Lists Top B. & B. 1996 - 2007
KLUBOWE RANKINGI WYSTAWOWE W LATACH 1996 - 2007.
 
Klubowy ranking wystawowy jest opracowywany przez Klub wyłącznie na podstawie kompletów kart ocen przysyłanych do Klubu przez Oddziały ZKwP, bądź bezpośrednio przez właścicieli psów. Jego wyniki każdorazowo są publikowane w biuletynach klubowych, zaś właściciele psów i suk, które zajęły pierwsze 4 lokaty w każdej z 4 kategorii są nagradzani pamiątkowymi dyplomami wręczanymi na wystawach klubowych. Zwycięzcy rankingu od kilku lat otrzymują dodatkowo puchary. Do rzetelnego opracowania rankingu konieczna jest współpraca właścicieli psów, którzy powinni po ostatniej wystawie w sezonie przysłać do Klubu kserokopie kart ocen z wystaw, w których ich pies uczestniczył otrzymując ocenę doskonałą. W rankingu rozliczane są wyniki wystaw wszystkich uczestniczących w nich psów, także tych, których właściciele nie są członkami Klubu. Osoby, które nie odpowiadają na apele Klubu i nie przysyłają kserokopii kart ocen z wystaw, same pozbawają się możliwości umiejscowienia ich psa na wyższej lokacie w rankingu (szczególnie dotyczy to wystaw zagranicznych, co do których nie posiadamy udokumentowanych informacji). W przypadku takich psów Klub zmuszony jest ograniczyć się do rozliczenia kart ocen z wystaw organizowanych przez Oddziały, które następnie przyślą do Klubu kserokopie kart ocen. Niestety pomimo zaleceń Głównej Komisji Hodowlanej przy ZG ZKwP oraz monitów wysyłanych z Klubu nie wszystkie Oddziały są skłonne do takiej współpracy.
 
 
1 Zwycięzcy Rankingów 1996-2007 - BRIARDY 6914
2 Szczegółowy Ranking 2007 - BRIARDY 7833
3 Zwycięzcy Rankingów 1996-2007 - BEAUCERONY 6271
4 Szczegółowy Ranking 2007 - BEAUCERONY 6756