Start Wzorzec rasy Komentarze WYRAZ RASY I PŁCI

3. FRONT, WYRAZ RASY I PIĘTNO PŁCI

  Rys.4 - Prawidłowy front psa i suki z naturalnymi uszami

Rys.4 - Prawidłowy front psa i suki z naturalnymi uszami

prawidłowa wielkość głowy i szerokość klatki piersiowej u psa i suki.

Wygląd ogólny. To zespół cech charakterystycznych zarówno dla rasy jak i danego osobnika. Oceniając wygląd ogólny psa bierzemy pod uwagę jego wzrost, kościec, wyraz głowy, proporcje ogólne,  budowę anatomiczną, zachowanie się, szatę, kondycję i chody. Jednak priorytetowe i decydujące znaczenie w ocenie wyglądu ogólnego ma wyraz rasy i płci prezentowany przez ocenianego psa lub sukę.

Wyraz rasy. Jest to sposób zachowania się i reagowania na otoczenie, będący wykładnikiem predyspozycji psychicznych charakterystycznych dla danej rasy. Na wyraz rasy u briarda decydujący wpływ ma fakt, że jest on owczarkiem czyli psem użytkowym, od wieków pozostającym w bliskim kontakcie z człowiekiem, bystrym, inteligentnym i bardzo komunikatywnym. Każdy owczarek powinien mieć wyraz zawarty głównie w spojrzeniu i ustawieniu uszu, wyrażającym napiętą uwagę, śmiałość wzbudzającą respekt przy jednoczesnym zrównoważonym zachowaniu się i ciągłej gotowości do współpracy z przewodnikiem. Psy o stojących uszach jak owczarki niemieckie czy belgijskie, a także briardy z kopiowanymi uszami mają zwykle bardziej czujny wyraz i nie da się ukryć, że pozostawienie naturalnych uszu nieco pozbawia briarda tego charakterystycznego, urzekającego obserwatorów  wyglądu. Wszystko jest jednak kwestią przyzwyczajenia i wiele wskazuje na to, że briardy z kopiowanymi uszami powoli znikną z pejzażu naszych wystaw. Istotny w ocenie wyrazu rasy ruch briarda powinien cechować się witalnością i chęcią do pracy. Wyraz obojętny, ospały, ruchy pozbawione energii, zachowanie bojaźliwe lub zbyt żywe, brak opanowania, zbytnia agresja - wszystko to jest przeciwstawne założeniom rasy i wskazuje na poważne wady psychiczne, ewentualnie chorobę lub nawet domieszkę obcej krwi.

Piętno płci. Polega na tym, że pies powinien mieć wygląd "męski", samczy; od suki zaś powinna emanować płeć "żeńska". Różnica ta ma nie tylko wynikać z pierwszorzędnych cech płciowych oraz ze wzrostu i masy. Są to trudne do określenia słownego cechy, wyrażające się w rysunku głowy i ruchach, ale dla wytrawnego oka uchwytne już z dość dużej odległości. Szlachetny, o zdrowej konstytucji owczarek powinien mieć wyraźne piętno płci. Wszelkie odchylenia są sygnałem mniejszej przydatności hodowlanej zwłaszcza u samców. I nie ma tu większego znaczenia obfitość owłosienia głowy, choć w pewnym stopniu maskuje bądź uwydatnia pewne niedociągnięcia, optycznie powiększając lub pomniejszając głowę.

Front. Jego budowa jest jednym z istotnych elementów w ocenie wyglądu ogólnego i wyrazu rasy. U briarda front powinien być okazały, kościec mocny, a głowa dość duża i wyrazista, szczególnie u samców. Klatka piersiowa ma być szeroka, długa i głęboka, sięgająca do łokci. Normalnie umięśniona, utworzona przez dobrze wysklepione żebra i swoją pojemnością zapewniająca wystarczającą przestrzeń dla serca i płuc. Nie może być ani beczkowata ani wąska czy płaska, zbyt głęboka czy płytka, wszelka rachityczność czy inne wymienione tu odstępstwa od normy są poważnym błędem obniżającym ocenę, znacznie pogarszającym wygląd i możliwości użytkowe owczarka.

 

Rys 5

 

Rys.5 - Prawidłowy front psa i suki z uszami kopiowanymi

prawidłowa wielkość głowy i szerokość klatki piersiowej u psa i suki.


Artykuł, zdjęcia, rysunki są własnością Klubu Briarda i Beaucerona w Polsce i są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody Klubu zabronione.