6. KOŃCZYNY

Muskularne, o mocnej kości, proste, dobrze ukątowane, obficie owłosione. Słabe umięśnienie, nieprawidłowa postawa, strome ukątowanie czy krótki włos na kończynach powinny powodować obniżenie oceny w stopniu odpowiednim do natężenia tych błędów. Słaby (drobny) kościec jest bardzo poważnym błędem i powinien pozbawiać psa oceny bardzo dobrej.

Łapy. Silne, zaokrąglone (pośrednie między kocimi i zajęczymi), ustawione w osi ciała. Błędem obniżającym ocenę o 1 stopień są łapy zbyt długie, płaskie, wąskie czy luźne. Łapy wykrzywiane na zewnątrz lub do wewnątrz, niedostatecznie pokryte włosem (także - między palcami) są poważniejszym błędem pozbawiającym psa oceny bardzo dobrej.

Palce. Zwarte, wygięte, przylegające do siebie. Luźne (rozwarte), płaskie lub zbyt długie palce są błędem.

Podeszwy. Twarde. Błędem są opuszki miękkie, zbyt płaskie, nieelastyczne.

Pazury. Są zawsze czarne. Szare pazury są błędem (poza briardami urodzonymi jako błękitne); pazury białe są niedopuszczalne.
 
KOŃCZYNY PRZEDNIE

Rys.11 - Front i ustawienie przednich kończyn

Rys.11 - Front i ustawienie przednich kończyn

 

Proste, o mocnym kośćcu, dobrze umięśnione. Niewystarczająco mocna kość, słabsze umięśnienie są błędem obniżającym ocenę o 1. Słaby kościec, skąpe lub krótkie owłosienie oraz wszelkie wady postawy (rys.8): ustawienie zbieżne, rozbieżne, wąskie, francuskie (śródręcze od nadgarstków rozbieżne) są błędem obniżającym ocenę przynajmniej do dobrej.

Łopatki i barki. Skośne, dobrze ukątowane, średnio długie, dobrze przylegające do klatki piersiowej. Łopatki lużne są błędem. Stroma łopatka powinna pozbawiać psa oceny bardzo dobrej.

Łokcie. W osi ciała, przylegające. Luźne, odstawiane od klatki piersiowej lub wklęsłe traktowane są jako błąd obniżający ocenę.

Przedramiona. Proste i umięśnione. Wszelkie odchylenia są błędem.

Śródręcza. Z profilu lekko pochylone. Błędem są śródręcza miękkie, wykrzywione na zewnątrz lub do wewnątrz, także nadgarstki słabe lub z profilu zbyt proste.

KOŃCZYNY TYLNE.

 Rys.12 - Ustawienie kończyn tylnych

Rys.12 - Ustawienie kończyn tylnych

 

Uda. Silnie umięśnione, równolegle prowadzone, dobrze ukątowane z podudziem w stawie kolanowym. Uda rozwarte lub źle ukątowane z podudziem są poważnym błędem pozbawiającym psa oceny bardzo dobrej.

Stawy skokowe. Niezbyt blisko ziemi, dobrze ukątowane, z niemal prostopadle do ziemi ustawionym śródstopiem. Błędem są stawy skokowe zbyt daleko lub zbyt blisko ziemi. Złe ukątowanie w stawie skokowym powinno obniżać ocenę do bardzo dobrej lub dobrej w zależności od stopnia nasilenia tej cechy.

Śródstopie. Średniej długości, patrząc od tyłu ustawione w linii pionowej. Zbyt długie lub zbyt krótkie śródstopie powinno psa pozbawiać CWC. Błędem są wszelkie nierównoległości w ustawieniu śródstopia - postawa krowia lub beczkowata, a także wąskie ustawienie i prowadzenie tylnych kończyn (rys.9).

Wilcze pazury. Podwójne na obydwu tylnych kończynach. Psy nawet wybitne w typie ale z pojedynczymi ostrogami zamiast podwójnych, nie mogą być dopuszczane do hodowli. Brak choćby jednego pazura w ostrogach oraz brak dwóch kości w fundamencie kostnym wilczych pazurów podlegają dyskwalifikacji. Szczegóły w oddzielnym rozdziale poświęconym wilczym pazurom.


Artykuł, zdjęcia, rysunki są własnością Klubu Briarda i Beaucerona w Polsce i są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody Klubu zabronione.