ANGIE Goldi's Filia
ANGIE Goldi's Filia ANGIE Goldi's Filia 20.04.1998 - 1.04.2006
Suka hod., (Int.Ch.Falco Kasiterit x Ch.Goldi du Lirio de Gevaudan)
hod. Alice Filipowa, CZ, wł. Małgorzata i Wojciech Kaszczyk, Janowice.
hampion PL, Najlepsza Płowa Suka Wystawy Klubowej 2002,
Najlepsza Suka Hodowlana Wystawy Klubowej 2003, PT.1