www.briardbeauceronklub.pl

Start

23.Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów – Słupsk – 1.09.2018

Wyniki : BEAUCERONY BRIARDYCZOŁÓWKA KLUBU

Na fot. od lewej str.: 1)  Zwyc.Klubu, BOS, Czoł.Klubu – Ch.JEANS de Euskal Herria, fot. Dominika Chodzeń. 2) Zwyc.Klubu, BOB, Czoł.Klubu – Int.Ch.HATSYA Astra Canina, HWT-TS, fot. Maciej Grabas. 3) Zw.Klubu Weteran, Best Veteran, Czoł.Klubu – Int.Ch.BELLATRIX-MENGO Astra Canina, BH, fot. Anna Derleta.

1) Najlepsza Hodowla Wystawy Klubowej 2018 – Astra Canina, (od lewej str.: Lorelei, Hatsya, Laima, Minerva, Jasira, Lynx). 2) Najlepsze Młodsze Szczenię – ODYS de la Noe d'Orient. Obydwa foto - Anna Derleta.

Beaucerony z tytułem „Czołówka Klubu 2018”: Od lewej str. LYNX Astra Canina (Kl.O), foto – Maciej Grabas; JEANS de Euskal Herria (Kl.CH), foto – Anna Derleta; LAIMA Astra Canina (Kl.O), foto – Maciej Grabas; ZANE Grande Satisfaction (Kl.O), foto – Dominika Chodzeń; MINERVA-MIRA Astra Canina (Kl.U), foto –  D.Chodzeń.

Beaucerony z tyt.„Czoł.Klubu 2018”: Od lewej str. HATSYA Astra Canina (Kl.CH ), foto – Anna Derleta; LORELEI Astra Canina (Kl.CH), foto - Maciej Grabas; JASIRA Astra Canina (Kl.CH), foto – Maciej Grabas; BELLATRIX-MENGO Astra Canina (Kl.W), foto – Dominika Chodzeń; FYLGA Astra Canina (Kl.U), foto – Anna Derleta.

1) Najlepszy Czarny Pies, Zw.Klubu, BOB, BIS, Czołówka Klubu – Ch.DAVOS EBONY Naster, fot. Krzysztof Kowalik. 2) Najlepszy Płowy Pies, Czoł.Kl. – Ch.BENEDETTO El'Bridorado, fot. Jarosław Konieczny. 3) Najlepszy Użytkowy Pies Wystawy, Czoł.Kl. – Int.Ch.PAN KARMEL Kudłate Serce, fot. Jarosław Konieczny. 4) Najlepszy Briard Szary, Czoł.Kl. - Ch.DREAM OF IFE BLUE Asperados, fot. Anna Derleta.

1) Najlepsza Płowa Suka, Zw.Klubu, BOS, Czoł.Klubu – Ch.BUHLBINKA Buhlbino, fot. Anna Grządziel-Buhl 2) Najlepsza Czarna Suka, Czoł.Kl. – Mł.Ch.PL EUFORIA BLUE Asperados, fot. Anna Derleta. 3) Mł.Zw. Klubu, Best Junior – WHITNEY BLACK PEARL Nadina-sis, fot. Anna Derleta. 4) Zwyc.Klubu Weteran, Best Veteran, Czoł.Kl. – Multi, Int.Ch., Sel.FR, NL, HU EZRA de la Source de MarSyliA, fot. Anna Derleta.

1) Młodz.Zwyc.Klubu, Czoł.Kl. – SPLENDOR z Kuźni Championów, fot. Anna Derleta. 2) Najlepszy płowy pies w Kl.M, Czoł.Kl. – Mł.Ch.PL MARCEL Zefirowe Wzgórze, fot. Iza Pintera 3) Najlepsza płowa suka w Kl.M – BROADWAY STAR Hairy Heaven, fot. Anna Grządziel-Buhl. 4) Część nagród, fot. Anna Derleta.

1) Najlepsze Szczenię-Pies - HUSAR Buhlbino, fot. Anna Grządziel-Buhl. 2) Najlepsze Szczenię Wystawy - HALSZKA Buhlbino. 3) Najlepsze Młodsze Szczenię – ENIGMA DE ESCAL z Pierwszej Ligi.  4) Najlepsza Para – Mł.Ch.PL MARCEL Zefirowe Wzgórze i Ch.VIOLETT z Krainy Mgieł. 3 fot. Anna Derleta.

1) Fot. Małgorzata Szmajdzińska. 2) Najlepszy Polski Miot – „T” z Kuźni Championów (od lewej str.: Thilty, Thex, Thara), fot. Jarosław Konieczny. Najlepsza Suka Hodowlana Wystawy Klubowej 2018, Czołówka Klubu – Ch., Sel DE & NL 2016, Sel.FR 2017 IFE BLUE de la Baie d’Adonis, fot. Katarzyna Ławniczak.

CZOŁÓWKA KLUBU

Tytuł ten mogły uzyskać psy z zaliczonymi testami charakteru, nominowane przez sędziego uznaniowo spośród pierwszych 3 lokatowych psów z oceną doskonałą w klasach od młodzieży do weteranów (w briardach – oddzielnie dla czarnych i płowych). Poniżej prezentujemy briardy, które otrzymały ten prestiżowy tytuł.

Od lewej str. 1) SPLENDOR z Kuźni Championów (Kl.M), fot. Iza Pintera. 2) ESCOBAR BLUE Asperador (Kl.P), fot. Katarzyna Ławniczak. 3) DREAM OF IFE BLUE Asperados (Kl.O), fot. Jarosław Konieczny. 4) DAVOS EBONY Naster (Kl.CH), fot. Anna Derleta. 5) MARCEL Zefirowe Wzgórze (Kl.M), fot. Iza Pintera.

1) GEOFFREY RUSH Dilorini (Kl.O), fot. Danuta Korczyńska. 2) PAN KARMEL Kudłate Serce (Kl.U), fot. Iza Pintera. 3) BENEDETTO El'Bridorado (Kl.CH), fot. Jarosław Konieczny. 4) EUFORIA BLUE Asperados (Kl.P), fot. Iza Pintera. 5) IFE BLUE de la Baie d’Adonis (Kl.CH), fot. Iza Pintera.

1) MIRACLY de la Source de Marsylia (Kl.M), fot. Anna Derleta. 2) BUHLBINKA Buhlbino (Kl.O), fot. Anna Grządziel-Buhl. 3) DORIS DAY del Castello degli Urogalli (Kl.CH), fot. Iza Pintera. 4) EZRA de la Source de MarSyliA (Kl.W), fot. Anna Derleta. 5) KONTRA z Kuźni Championów (Kl.W), fot. Anna Derleta. Tytuł ten przyznano też suce VIOLETT z Krainy Mgieł (Kl.CH) [brak foto]. Ponadto wydano 3 nominacje czarnym sukom:  WHITNEY BLACK PEARL Nadina-Sis (Kl.M) i VAMP SEGAN Nadina-Sis (Kl.U) oraz płowej BROADWAY STAR Hairy Heaven (Kl.M)(, ale tytuł nie został zatwierdzony z uwagi na brak zaliczenia testów. 


Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy mieli wpływ na organizację wystawy i pokaźną ilość nagród dla jej uczestników:
– Prezydentowi m.Słupska – Panu Robertowi Biedroniowi za życzliwość i objęcie honorowym patronatem naszej wystawy;
– Zarządowi Oddziału ZKwP w Słupsku za gościnę, ładny teren, ogrom nagród i miłą współpracę,
– Komitetowi organizacyjnemu za trud włożony w przygotowanie i sprawny przebieg imprezy;
– Kol. Joannie Targowskiej za wielkie zaangażowanie, pomoc w okresie przygotowawczym i konstruktywną współpracę z Klubem;
– Kol. Małgorzacie Juszczyk – Sekretarzowi Klubu za niebagatelną pomoc przed i w trakcie wystawy;
– Sędzinie - Pani dr Katarzynie Fiszdon za przyjęcie naszego zaproszenia i dokładną ocenę psów w ringu;
– Firmom „Bozita” i „Alsa” – głównym fundatorom nagród, firmie „Agus” za upominki dla wszystkich wystawców oraz firmie „Schnaucershop” za nagrody dla Zwycięzców Klubu.
– Ośrodkowi Szkolenia Psów „Grom” ze Szczecina za rozety dla najlepszych czarnych i szarych psów i suk briardów;
– Hodowli briardów „Zefirowe Wzgórze”, hodowli kotów brytyjskich „Gorzovia PL” oraz hodowlom beauceronów: „Astra Canina”, „Grande Satisfaction”, „Sentinelle Noire” i „Sextus Clavus” za puchary i nagrody rzeczowe;
– Fundatorom prywatnym w osobach: Bartłomieja i Anny Bajorów, Joanny i Rafała Sokołów, Jolanty Żółtowskiej Widery i Dariusza Widery, Macieja Grabasa oraz Małgorzaty Juszczyk za rozety, szarfy, koce i inne pomysłowe upominki wzbogacające naszą pulę nagród.

Wszystkim Państwu jesteśmy ogromnie wdzięczni. Gratulujemy Zwycięzcom Wystawy oraz pozostałym jej uczestnikom. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w przyszłym roku w Katowicach.

Zarząd Klubu B&B i Redakcja strony


1) Najlepsza „Czarna” Suka – Mł.Ch.PL EUFORIA BLUE Asperados, fot. Anna Derleta. 2) Od lewej str.: Zw.Klubu, BOB, BIS – Int.Ch.DAVOS EBONY Naster oraz Najlepszy Płowy Pies – Ch.BENEDETTO El'Bridorado, fot. Jarosław Konieczny. 3) Zw.Klubu, BOS – Ch.BUHLBINKA Buhlbino, fot. Anna Grządziel-Buhl.

 

 

NATIONALE D'ELEVAGE I SELEKCJA FRANCJI – Pont-de-Veyle (15-16.09.2018)

NATIONALE D'ELEVAGE I SELEKCJA FRANCJI – Pont-de-Veyle (15-16.09.2018)

Wielkie gratulacje dla właścicieli polskich briardów, które zdobyły tytuł Selekcji na tegorocznym Nationale D'Elevage we Francji. Tymi briardami są:

– CAC NE'18, Sel.FR – Int.Ch. (C.I.E., C.I.B.), Ch.PL, DE, Grand Ch.Pl, DK PAN KARMEL Kudłate Serce, BH, IPO.1, ur.31.03.2015, (Taboo x Judy), hod. Bożena Strunk, PL, wł. Joanna Sokół;
– Sel.FR – Ch.GWYNETH KATE P. Dilorini, ur.25.04.2016, (Altesse x Amelia Bella), hod. Barbara Dadej, PL, wł. Dorota Kramarz;
– Sel.FR – Ch.ROCOCO DILORINI Złota Elita, ur.3.05.2015, (Uptown Boy x Sweet Savannah), hod. Agnieszka Ekiert, PL, wł. Barbara Dadej (brak foto).

Ponadto doskonale zaprezentowały się:
– 2 dosk. w Kl.CH płowych psów – Int.Ch., Sel.FR 2015, Zw.Klubu PL'15, Zw.PL'16 KEPPLER Amber Route, hod. Sławomir Kamiński, wł. Dorota Kramarz;
– 4 dosk. w Kl.CH płowych suk – Ch., Sel.FR 2016 LENKA Amber Route, hod. i wł. Sławomir Kamiński.
– 2 dosk. w Kl.M płowych suk – Mł.Ch.PL, Benelux Jun.Winner MIRACLY de la Source de MarSyliA, hod. i wł. Sylwia Woźniak-Suchorab.

Wszystkim właścicielom i hodowcom wyżej wymienionych psów serdecznie gratulujemy !!!

Na zdjęciach od lewej str.: Int.Ch.PAN KARMEL Kudłate Serce (fot. Joanna Sokół), Ch.GWYNETH KATE P. Dilorini & Int.Ch.KEPPLER Amber Route (fot. Dorota Kramarz).
 

WYSTAWA ŚWIATOWA (W.D.S.) & BENELUX SHOW – Amsterdam (9-10.08.2018)
WYSTAWA ŚWIATOWA (W.D.S.) & BENELUX SHOW – Amsterdam (9-10.08.2018)

Ogromne gratulacje dla właścicieli naszych Zwycięzców z Amsterdamu. Zdjęcia z archiwów właścicieli.

– Zw.Świata 2018 – Int.Ch., Multi Ch., Sel.BE, NL, FR UPTOWN BOY Jesienna Rapsodia, ur. 9.10.2012, (Aubiere x Hortensja), hod. i wł.: Joanna Szeptycka, PL / BE;

– Benelux Winner + CACIB & BOB Amsterdam (9.08), Res.CACIB, Wicezwyc.Świata 2018 (10.08) – Int.Ch., Ch.PL, DE, Grand Ch.PL, DK PAN KARMEL Kudłate Serce, BH, IPO.1, ur. 31.03.2015, (Taboo x Judy), hod: Bożena Strunk, PL, wł.: Joanna Sokół, PL;

– Benelux Junior Winner + Best Junior (Amsterdam 9.08.18) – Mł.Ch.PL MIRACLY de la Source de MarSyliA, ur.25.06.2017, (Gao Goldblond x Ezra), hod. i wł. Sylwia Woźniak-Suchorab, PL.


Jesteśmy dumni i cieszymy się, że psy z polskiej hodowli tak wspaniałe zaprezentowały się na 2 ważnych wystawach w Amsterdamie. Tym bardziej, że cała trójka znana jest nie tylko ze swojej urody, ale także z doskonałej psychiki. 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 48